Ungerådet

Ledestjernens ungerådsformand Nichlas, valgt for skoleåret 2023/2024

Om Ungerådet

På Ledestjernen har de unge medbestemmelse, og der er oprettet et ungeråd.

Ungerådet råder over deres eget budget, og rådet er med til at sætte retningen for Ledestjernen. De unge er med andre ord selv Ledestjerner!

Der er minimum 4 møder fordelt fordelt over skoleåret, hvor de unge sætter deres egen dagsorden.

Det er en fantastisk ramme for meningsfuld undervisning og dannelse i et frit og demokratisk samfund ytringsfrihed og personlige frihedsrettigheder.

Arbejdet i Ungerådet er med til at forberede de unge til et aktivt og samfundsdeltagende voksenliv efter STU.