Udkørende støttekorps

Ledestjernens personale kan give dig støtte i din egen bolig også selvom du ikke bor på Ledestjernen. Vi kommer med andre ord hjem til dig og støtter dig i de ting, der er svære for dig. Det hedder §85 støtte.

Det er din sagsbehandler og dig, der aftaler, hvor meget støtte du skal have, og til hvad.

Den faglige beskrivelse af tilbuddet:

Udkørende socialpædagogisk bistand til borgere i egne boliger jf. Lov om social Service § 85


Ledestjernen tilbyder socialfaglig støtte i borgeres egne boliger i en radius af 100 km fra Haslev. Se takst u. ‘Takster’. Kørsel afregnes særskilt.

Støttebehovet aftales individuelt fra borger til borger i samarbejde mellem visiterende myndighed, borger og Ledestjernen. 

Ledestjernens primære målgruppe er borgere diagnostiseret med autismespektrumforstyrrelser, Aspergers og andre personlighedsforstyrrelser. 

Ledestjernens medarbejdere kan eksempelvis lave en PAS-analyse på borger for bedst muligt at tilrettelægge ydelsen ud fra den enkeltes nærmeste udviklingspotentialer. 

Ledestjernen kan bl.a. tilbyde tidsafgrænsede forløb på 3-9 måneder med afsæt i den CTI faseinddelte metode i “Housing first”. 

Visiterende kommune har mulighed for forlængelse af forløb. 

Ledestjernen kan yderligere tilbyde ICM (intensive Case Management), som er tidsubegrænset og med afsæt i empowerment. 

Ledestjernen sender kvartalsvise udviklingsplaner til handlekommune baseret på fokusområder beskrevet i VUM 2,0. 

Ledestjernens medarbejdere vil have fokus på etablering i egen lejlighed & Almindelig Dagligdags Livsførelse (ADL). Derudover kontakt og tilknytning til civilsamfundsaktører, som kan have en positiv indvirkning på borgers habitus. Ledestjernen søger derudover altid at motivere borgere til at kontakte relevante offentlige instanser, såsom Jobcenter, socialforvaltning, psykiatri m.m., hvor Ledestjernens medarbejder agerer bisidder. 

Kontakt daglig leder René Nielsen på 42 77 65 56 for yderligere informationer om tilbuddet.