Praktikker

Du skal i mindst 3 arbejdspraktikker, imens du er på STU.

Før der vælges praktiksted, har vi været ude på virksomhedsbesøg og undersøgt, hvad der ville være noget for dig.

De forskellige typer praktik er:

1) Snusepraktik
Her undersøger du, om den afprøvede type arbejde overhovedet er noget for dig, og om du har mod på at prøve mere praktik af inden for området.

2) Korterevarende praktik
Her er du på arbejde på praktikstedet, lige som de ansatte, og du har måske madpakke med, får måske arbejdstøj til arbejdet, bliver instrueret i, hvordan arbejdet foregår og når at prøve tingene af lidt selvstændigt også.

3) Længerevarende praktik
Denne form for praktik bliver sat igang, når du er afklaret omkring en branche, du vil prøve mere grundigt af. Der aftales så et længere forløb, hvor du kommer på praktikstedet fast og skal prøves af mht. om du reelt kan varetage arbejdet, og om du vil kunne ansættes på en arbejdsplads i dette arbejde.

4) Afklarende praktik
Her afklares, om det er realistisk for dig at komme i løngivende arbejde i branchen/funktionen. Det afklares, hvor mange timer, det i givet fald kan forventes, at du realistisk kan arbejde samtidig med at dit liv i øvrigt skal hænge sammen, så du ikke udtrættes for meget og kan gå til ting i fritiden og have venner og måske kæreste osv.

Et praktikforløb kan godt indeholde alle 4 typer praktik.

Du kan sagtens komme mange flere end 3 praktikker, men du kommer i mindst 3. Vi samarbejder med din UU-vejleder om, hvilke praktikker, der er relevante for dig. Du er selvfølgelig selv med til at bestemme, hvilke praktikker, du skal ud i.