Overgang fra botilbud til klubværelse

Fokus på at gøre svære skift til gode overgange
Vi ved alle, at overgange kan være svære. Ikke mindst overgangen fra botilbud til §85 støtte i klubværelse eller egen lejlighed.

Der er flere aspekter af virkeligheden, som rammer de unge i netop denne overgang. De skal blandt andet forholde sig til: Egen lejekontrakt, kostpenge kommer fra egen konto i stedet for fra et botilbud, flytningen til nye omgivelser og måske endda tilknytning af nyt pædagogisk personale osv.

Dette sker samtidig med, at de unge er vurderet til at kunne klare sig selv med et mindre støtteniveau end det, der er tiltænkt i et botilbud. Altså: Svære skift oven i et tab af støtte. Derfor går øvelsen ofte galt. Det er ulykkeligt hver gang, det sker.

Det er selvfølgelig rigtig dejligt, når de unge udvikler sig ud af deres botilbud, men vi møder nogle gange dygtige fagpersoner, der tøver med at flytte de unge fra botilbud til egne lejligheder – og med god grund fordi springet som nævnt kan være stort! Måske for stort? Derfor kan udviklingen hos de unge nogle gange gå i stå, selvom vi alle vil dem det bedste, og det kan føles, som om de unge bliver “parkeret” i et botilbud i længere tid, end de behøver. Fordi springet ud i egen bolig simpelthen er for stort. Men vi har løsningen!

Hvad gør vi?
Vores løsning på udfordringen er simpel og til at forstå for alle parter – ikke mindst de unge – og derfor virker den: Flyt de unge ud i egen bolig, så snart de er klar, og behold støtteniveauet i en overgangsperiode. Kendt personale fra botilbuddet følger med til en del af støtten og skaber tryghed i de nye rammer. I stedet for at fjerne støtte på én gang i en svær overgang, udfases støtten gradvist i takt med, at den unge falder til rette i den nye virkelighed og lykkes med at få overført sine kompetenceniveauer til den nye virkelighed.

Prismæssigt er det en gevinst for kommunerne, da vores §85 støtte er billigere end det administrativt dyrere botilbud, som jo er mere fleksibelt, og baserer sig på en handleplan. I egen bolig gives støtten til specifikke støttebehov, som botilbuddet har afklaret, hvilke er.

For de unge er denne mulighed en gevinst, fordi de får mulighed for at flytte, så snart de er klar og ikke bliver fastholdt i en reelt set kunstig støtte-situation for længe, men i stedet udfases, når det bliver muligt. Det er der værdighed i for de unge.

For sagsbehandlerne er der tryghed indbygget, fordi de unge bevarer støtteniveauet og ikke risikerer tilbagefald, og der sikres en god naturlig overgang samt fastholdelse af den positive udvikling, som har gjort det muligt at flytte i egen bolig.

Hvordan gør vi?
Vores organisering på Ledestjernen gør, at de unge i botilbuddet har mulighed for at se op til deres venner i klubværelserne. Det giver personalet mulighed for konkret at italesætte og sammen med den enkelte ung planlægge, hvilke udviklingspunkter, der skal arbejdes med for at kunne flytte videre mod størst mulig selvstændighed i egen bolig, hvilket som oftest er et brændende ønske hos målgruppen.
Vi er garanter for, at det pædagogiske personale, der støtter i botilbuddet, også har berøring med klubværelserne og sikrer gode overgange og tryghed. Dermed sikrer vi, at de unge ikke skal starte forfra med relationsopbygning til nyt personale, men i stedet drager nytte af en gradvis ud- og indfasning med den nødvendige tryghed og sikring af kompetenceniveauer til følge.

Derfor!
Den helhedspædagogik, som ligger bag, er den absolut mest virksomme, vi videnskabeligt og i konkret daglig praksis har adgang til i 2023, og den skaber hele mennesker. Og så giver den mening. Meningsskabelse er hele grundlaget for Ledestjernen og det faglige grundlag, vi har skabt vores sted på.