Værdier

Værdierne er bærende for alt, hvad vi tænker og gør.

Vi arbejder værdibaseret med både pædagogik, ledelse, samarbejde med pårørende og myndigheder og i samarbejdet med vores praktiksteder og andre vigtige partnere.

Ved at passe på vores værdier i alle henseender, sikrer vi en ligeværdig hverdag for alle med trivsel og læring.

Du vil fx altid møde personale, som stråler af at elske deres arbejde. Fordi de bærer vores værdier i hjertet, og fordi de bliver mødt af værdibaseret ledelse. Glade medarbejdere arbejder godt, og det er godt for dig, som skal modtage deres støtte i din hverdag.

Vores værdier er:
Alle har ret til et ligeværdigt liv.
Alle har ret til en meningsfuld hverdag.
Alle har brug for venner og venskaber omkring sig.

Mennesker kommer altid før systemer, og her er hænderne varme – ikke kolde.
Alle kender hinanden, og alle rækker ud til hinanden. Ingen bliver glemt. Ingen isolerer sig uden opmærksomhed og opsøgende pædagogisk støtte.

Vi er altid interesserede i dit perspektiv, og vi bruger derfor demokrati som løsningsmodel, og vi lytter til, hvad du har på hjerte. Altid. Hele tiden. Lige så meget, som du har brug for.

Som fagpersoner gør vi det, at vi: først lytter, så tænker og dernæst handler.
Altså: Håndtere >> evaluere >> forandre.

For meget snak og “plan” og svære ord har ikke altid effekt for vores unge. Nogle gange skal vi bare gøre noget. Gøre noget sammen. Med hinanden. For hinanden. Så bevæger vi os igen imod løsninger. Det handler om sammen at finde frem til MENING.