Tilsyn

Vores botilbud er under godkendelse i Socialtilsynet.

Tilbuddet oprettes i tiny house forberedende bofællesskaber som fysiske ramme. Dvs. egne værelser med eget køkken, bad og toilet og adgang til fælleslokaler.

Herved sikres en værdig og udviklende ramme. Rammen forbereder til egentlige tiny houses, som også er under udvikling. Info følger løbende.

Der forventes åbning i 2024.