Didaktik

Vi tilbyder en bred vifte af fag, så den unges STU bliver så alment dannende og afklarende som muligt.

Læringen sker i et ungemiljø, hvor der er mulighed for ung-til-ung-læring. Relationerne mellem de studerende er en nærmest uendelig kilde til motivation for, og anderkendelse af, læring.

Grundtanken blandt underviserne er en begejstret og anderkendende tilgang til de unge og til deres interesser.

Vi arbejder struktureret med gentagelser, da det kan skabe automatiseringer i hjernen og frigøre energi, som kan bruges til at lære nyt eller til bedre at cope med at være til i en stadigt mere krævende omverden.

Underviserne har eleverne i fokus og arbejder typisk dynamisk og ‘serielt 1:1’. Det vil sige, at en underviser sagtens kan undervise i flere forskellige fag eller fagaspekter på én gang, blot ved at cirkulere mellem eleverne og deres forskellige faglige fordybelser. På denne måde opstår der en didaktisk hverdag, hvor eleven dels støttes og følges meget tæt, men hvor der også opstår helt afgørende små udviklende momenter, hvor eleven får mulighed for at balancere selv, ind til underviseren lige om lidt er tilbage ved elevens side og giver respons, stilladserer og byder inden for i næste skridt frem ad i zonen for nærmeste udvikling. Det giver selvtillid i læreprocessen, og det gør både 1:1 situationerne hyppige og udfordrer på en skånsom og naturlig måde med mest mulig læring og udvikling for øje.

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i produkter, da det øger meningsskabelsen hos den enkelte elev. Produkterne er en del af den projektundervisning, som udgør den didaktiske organisering af læringsmiljøet. Se mere (bl.a. eksempler) under fanen Projektarbejde.

Byen Haslev danner rammen omkring didaktikken. Vi bruger ‘virkeligheden’ som undervisninglokale (situeret læring), og Haslev er den perfekte by til målgruppen. Den er dels overskuelig, men har også en passende størrelse og frembyder mange muligheder. I kraft af vores netværk er der et nærmest ubegrænset potentiale for praktikker. Praktikker i “den virkelige verden” lige netop dér, hvor det giver mening for de unge at være. 

Og mening er i virkeligheden hele kernen: Det skal give mening!

LAV DIT EGET SKEMA! Det giver mening…