Øvelse gør mester!

I vores egne boliger kan du bo med egen lejekontrakt. Du kan få støtte til specifikke ting i boligerne.

Vi har 14 egne boliger (klubværelser).

Man kan indrette sig helt, som man vil, på sit eget værelse, og man deler toilet, bad og køkken med 2 andre.

Det er en øve-bolig, kunne man sige, men klubværelser er din helt egen bolig med egen lejekontrakt.

I klubværelserne får du pædagogisk støtte til specifikke ting, som du er visiteret til gennem din kommune. Det hedder § 85 støtte i egen bolig. Vi kan også yde §82 støtte i din egen bolig, hvis du allerede har en bolig.

Se mere om vores koncept bag botilbud og egne boliger og det fokus på udvikling, som vi arbejder ud fra via dette LINK!