Almene fag

Almen dannelse er afgørende vigtigt for os mennesker.
Hvis vi ikke er dannet til livet, kan vi slet ikke levet livet…

Almene dannelse er fx:
– Idræt
– regning
– læsning
– historie
– skrivning
– gode vaner
– søvntræning
– trafiktræning
– samfundsfag
– bo-undervisning
– energiforvaltning
– viden om naturen
– seksualvejledning
– anvendt matematik
– lave mad til dig selv
– “at gå til noget i sin fritid”
– samarbejde med myndigheder
osv.

Alt sammen vigtige ting for at kunne leve et godt og ligeværdigt liv.

Og hvad med lidt fællessang i ny og næ?
Og fællesspisning?
Og snak i en sofa?
Og en gåtur?

Og et knus eller et klap på skulderen?

Som en af de vigtigste personer, der nogen sinde har levet i Danmark, da det Danmark, vi ser i dag, blevet dannet, nemlig Grundtvig, sagde:

“Folk der lærer for at leve, har anderledes Hast-Værk end Folk der lever for at lære.”