Sådan arbejder vi på Ledestjernen

Alle gør deres bedste, og ingen fortjener skæld ud. Det lærer ingen noget af, og vi bliver dårligere mennesker af skæld ud.

Ledestjernen er et helhedspædagogisk tilbud for hele mennesker. Vi arbejder med:

  1. Low arousal. Alle medarbejdere arbejder med low arousal. Det sikrer et anerkendende, roligt og venligt miljø med smil, glæde og begejstring.
  2. PAS (Pædagogisk Analysesystem). Vi undersøger, hvordan den enkelte kan lære og udvikle sig bedst. Via en objektiv undersøgelse af den måde personens hjerne, sanseapparat og begrebsverden er bygget op.

Vi udvikler aktuelt praksis mht. metoderne M.I. og SMART-mål. Der kan også være elementer af psykoedukation afhængigt af den enkelte unges behov.

Særligt i ung-til-ung-relationerne i ungemiljøet vil den unge opleve en markant selvudvikling via ungemiljøet og et stigende kendskab til egne forudsætninger, herunder udfordringer, kompetencer og potentialer.

Vi tror på, at forældre er eksperter i egne børn. Især hvis vi hjælpes ad og arbejder samme vej. Derfor bliver forældre inviteret ind i samarbejdet i det omfang, den unge ønsker det. Vi har stor tillid til, at alle vil hinanden det aller bedste.

Alle gør deres bedste, og sammen opnår vi mest muligt.