Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Hos os er ambitionen altid at få dig godt videre ind i dit voksenliv. Det er DIG og DIT liv, det handler om! Vi sikrer dig færdigheder og kompetencer til at komme VIDERE i dit liv.

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) henvender sig til unge, som skal en lidt anden vej ind på arbejdsmarkedet.

På STU arbejder vi med praksislæring, og her er det lige så fint at have kloge hænder som at have en klog hjerne. Vi kan også godt lide særinteresser.

Mange unge har særinteresser, som kan blive til deres levevej, og det undersøger vi grundigt på STU.

Vi laver en afklaring af dig sådan, at du ved præcis, hvad dine muligheder i samfundet og på arbejdsmarkedet er, når din STU er slut. Og vi støtter og brobygger ind i det næste, så du allerede er godt igang, inden din STU slutter.

En STU-uddannelse tager 3 år.

Du får en individuel uddannelsesplan af din uddannelsesvejleder i din kommune.
Du kommer i mindst 3 praktikker under din STU.
Der er halvårlige møder med din UU-vejleder.

LINK:
Sammensæt dig eget skema!!


Om valg af STU

Du er som ung medbestemmende, når din STU-skole skal vælges.

Vi vurderer nøje, om unge er i vores målgruppe, inden vi siger ja til samarbejde. Derfor skal du på en rundvisning og til en optagelsessamtale, hvis du ønsker os. Du får til samtalen at vide, om du er i vores målgruppe. Hvis du er i vores målgruppe, er du sikret en STU med et meget højt fagligt niveau pædagogisk og didaktisk, og det sikrer dig størst muligt udbytte af din uddannelse.