Målgruppe

Unge, der kan profitere af en afstemt og autonomistøttende pædagogik i et trygt miljø med ligestillede unge, med henblik på at udvikle sig til et mere selvstændigt voksenliv.

De unge har ofte en historik med ensomhed/mobbeproblematikker, og har haft svært ved at finde plads og værd i et fællesskab. På grund af opvækstvilkår, diagnoser og andre udfordringer har de unge et moderat behov for socialpædagogisk støtte og strukturerede rammer for at sikre en god personlig og social udvikling samt selvstændiggørelse.

Fælles for de unge er, at de kognitivt befinder sig inden for, eller lidt under, normalområdet. De unge har en sådan grad af tilknytningsevne, at de kan profitere af den relationspædagogiske tilgang, som er centralt i Ledestjernens DNA.

Ledestjernen er ikke for unge med et aktivt misbrug, eller unge med udadreagerende adfærd som en integreret del af deres handlemønster.

Ledestjernen tager imod unge med diagnoser, når den unge passer inden for ovenstående kriterier. Vi har således viden om, og erfaring i, at skabe udviklende indsatser for unge med:

  • tilknytningsforstyrrelser,
  • adfærdsforstyrrelser,
  • personlighedsforstyrrelser,
  • autismespektrumforstyrrelser.

Ved visitation er vi altid meget opmærksomme på både at vurdere vores muligheder for at yde kvalificeret støtte til den unge, og i lige så høj grad at vurdere, om den unge forventes at kunne indgå konstruktivt i den eksisterende ungegruppe.

Det er vigtigt, at alle i visitationsprocessen er helt fagligt bevidste om, at en ung kan have været i mistrivsel i andet tilbud, men stadig være i vores målgruppe, fordi afklaringsforløb, praktik el. lign. viser, at den unge profiterer af vores tilbud mht. pædagogik, metoder og tilgange.

I tilfælde med den mindste tvivl indhentes supervision i processen.