Botilbud på Ledestjernen

Ledestjernen opretter p.t. botilbuddet Raketten u. SEL §107 (midlertidigt botilbud).

Botilbuddet vil være beliggende tæt ved vores STU. Tilbuddet forventes at åbne primo 2024. Vores botilbud forbereder de unge til livet i egen bolig. Det er er udviklingsorienteret botilbud. Tilbuddet har en anerkendene og habiliterende praksis, som peger ud mod det omgivende samfund. Beboere i vores egne boliger kan ved uventede og pludselige tilbagefald i funktionsniveauer kan tilbydes plads i vores botilbud.

Nærmere info om tilbuddet følger!

Her kan du læse om Ledestjernens værdier i botilbud:

Det skal give mening!

Vi tager højde for de individuelle behov og udfordringer ind i den unges udviklingsmål.

Du kan arbejde med dig selv og din egen udvikling. Vi arbejder med metoderne low arousal, M.I. (motiverende interview) og SMART-mål (specifikke, målbare, attraktive, realistiske og tidsbestemte mål).

Vi arbejder med ‘sensemaking’. Altså…: At det skal give mening! Når man arbejder med sensemaking, viser man med sine handlinger, hvad der giver mening, og man prøver sig selv af i handlinger. Ikke for meget snak. Mere handling.

Vi arbejder relationelt anerkendende, så dit selvværd bliver hurtigt større, hvis det er for lille for tiden?

Du kan bo her hele året (365 dage om året). Vi kan også optage unge under 18 år. Dog skal du så være under afklaring til fx målgruppen for STU, FGU eller andet relevant dagtilbud for målgruppen. Måske er du allerede godkendt til STU, og skal have dit dagtilbud suppleret med et botilbud?

Værelserne er lyse og indbydende, og der er indbydende fællesarealer, hvor vi arbejder med demokrati som løsningsmodel, så du bliver så selvkørende som muligt i dit voksenliv og kan tage egne beslutninger om dit liv. Vi kalder det autonomistøtte.

Vi arbejder bevidst med et venligt og rummeligt fysisk og psykisk miljø, og fællesskabet mellem de unge blomstrer på tværs af de forskelligheder, som vi mennesker har. Ungemiljøet kan noget helt særligt, når det er indbydende og sætter en værdig og favnende ramme om ungelivet og ungemiljøet. Vi kalder det også ‘ung til ung’. For unge lærer faktisk aller bedst af/med andre ligestillede unge. Især, når de støttes afstemt i det af dygtigt personale.

Der er personale til stede ved boligerne fra kl. 8:00 til 23:00. Vi har tilkaldsnattevagt.

Se mere om vores koncept bag botilbud og egne boliger og det fokus på udvikling, som vi arbejder ud fra via dette LINK!