Hvad er støtte i egen bolig?

Hvis du er blevet så selvhjulpen i vores botilbud, at du kan bo mere selvstændigt, tilbyder vi dig et klubværelse som egen bolig. Dvs. at du kommer til at bo mere selvstændigt end i botilbuddet.

Vi aftaler så sammen med din kommune, hvor meget støtte du skal have i din bolig.

Du får din egen lejekontrakt på din bolig.
Og du skal betale din egen husleje og selv holde styr på husholdningspengene.

Men du får stadig hjælp til at klare tingene. Og at blive ved med at kunne klare dem.