Sådan arbejder vi på Ledestjernen

Alle gør deres bedste, og ingen fortjener skæld ud. Det lærer ingen noget af, og vi bliver dårligere mennesker af skæld ud.

Pædagogik kan være et komplekst anliggende, og baserer sig på et sted som vores på højt specialiseret faglig ekspertise, men her følger en kort forklaring af, hvordan vi arbejder:

1. Tilgangen, som alle medarbejdere behersker, og er uddannet i, er low arousal. Det sikrer et anerkendende, roligt og venligt miljø med smil, glæde og begejstring.

2. Metoderne:
PAS (Pædagogisk Analysesystem). Vi undersøger, hvordan den enkelte kan lære og udvikle sig bedst. Via en objektiv undersøgelse af den måde personens hjerne, sanseapparat og begrebsverden er bygget op.

OCN (Open college network). Ud fra PAS-analyserne udarbejder vi målrettede undervisningsforløb med OCN-beviser som mål. Beviserne viser – og beviser – hvad der er lært.

Der vil i praksis indgå elementer i arbejdet, som er hentet fra miljøterapien og psykoedukationen. Særligt i ung-til-ung-relationerne i ungemiljøet vil den unge opleve en markant selvudvikling via ungemiljøet og et stigende kendskab til egne forudsætninger, herunder udfordringer, kompetencer og potentialer.

Vi tror på, at forældre er eksperter i egne børn. Især hvis vi hjælpes ad og arbejder samme vej. Derfor bliver forældre inviteret ind i samarbejdet i det omfang, den unge ønsker det. Vi har stor tillid til, at alle vil hinanden det aller bedste.

Alle gør deres bedste, og sammen opnår vi mest muligt.