Øvelse gør mester!

I vores egne boliger kan du bo med egen lejekontrakt. Du kan få støtte til specifikke ting i boligerne.

Vi har 3 egne boliger (klubværelser).

Man kan indrette sig helt, som man vil, på sit eget værelse, og man deler toilet, bad og køkken med 2 andre.

Det er en øve-bolig, kunne man sige, men klubværelser er din helt egen bolig med egen lejekontrakt.

I klubværelserne får du pædagogisk støtte til specifikke ting, som du er visiteret til gennem din kommune. Det hedder § 85 støtte.