Øvelse gør mester!

Og når du mestrer alt omkring det at bo selv, så skal du udsluses til egen bolig uden støtte.

Imens du er hos os, bor du enten i botilbud efter §107 i Serviceloven, eller også modtager du støtte i din egen bolig (klubværelse) efter §82 i Serviceloven (egen bolig med fleksibelt udmøntet støtte).

Den typiske udvikling er, at man starter i botilbud (eller på opholdsstedsplads, hvis man er under 18), og derefter udvikler sig over i egen bolig (klubværelse. Klubværelserne ligger lidt mere for sig selv, så du føler, at du er flyttet et skridt nærmere en helt egen bolig.

Vi har 6 pladser i botilbud og 3 pladser som egen bolig. Disse 3 pladser kan også tilbydes som botilbud (flekspladser).

Vores boliger er klubværelser, hvor man kan indrette sig helt, som man vil, på sit eget værelse, og hvor man deler toilet, bad og køkken med 1 eller 2 andre.

Det er en øve-bolig, kunne man sige.

Botilbud på Ledestjernen

Det skal give mening!

I vores botilbud tager vi højde for de individuelle behov, udfordringer og læringsmål.

Du kan arbejde med sig selv og sin egen udvikling.

Vi arbejder med ‘sensemaking’. Altså…: At det skal give mening! Når man arbejder med sensemaking viser man med sine handlinger, hvad der giver mening, og man prøver sig selv af i handlinger. Ikke for meget snak. Mere handling.

Vi arbejder relationelt anerkendende, så dit selvværd bliver hurtigt større, hvis det er for lille for tiden?

Du kan bo her hele året (365 dage om året). Vi kan også optage unge under 18 år. Dog skal du være under afklaring til målgruppen for STU eller måske være godkendt til STU, som skal suppleres med et botilbud? Er du under 18 bor du hos os på opholdsstedsplads.

Værelserne er lyse og indbydende, og der er fine fællesarealer, hvor de vi arbejder med demokrati som løsningsmodel, så du bliver så selvkørende som muligt i dit voksenliv og kan tage egne beslutninger om dit liv. Vi kalder det autonomistøtte.

Vi arbejder også miljøterapeutisk som tilgang, og fællesskabet mellem de unge blomstrer derfor på tværs af de forskelligheder som vi mennesker har. Ungemiljøet kan noget helt særligt, når det er indbydende og omfavnende, og sætter en værdig og favnende ramme om ungelivet og ungemiljøet. Vi kalder det også ‘ung til ung’. For unge lærer faktisk aller bedst af andre ligestillede unge.

Der er vågent personale til stede ved boligerne fra kl. 8:00 til 23:00. Vi har sovende nattevagt.

Bo-former, vi tilbyder:
§66 opholdssted (for unge under 18).
§107 botilbud.
§82 støtte i egen bolig.