Vi skaber mening i jeres tilbud, på jeres arbejdsplads, for jeres borgere og pårørende!

LEDELSE:
God ledelse af sociale tilbud og deres kontekster

Som leder af et socialt tilbud, har du måske mærket nødvendigheden af disse ting:
– klar mission, tydelige visioner og velovervejede og funderede strategier,
– flad organisatorisk struktur, som binder tilbuddet sammen fra bund til top,
– formulering af tilbuddet i en bredere samfundskontekst, som sikrer accept og billigelse i lokalbefolkningen,
– tydelige fælles værdier og artefakter, som sikrer følgeskab hos personalet – både på de store linjer og i de afgørende små momenter og handlinger i hverdagen.

FAGLIGHED:
Fælles faglighed

Som medarbejder på et socialt tilbud har du sikkert mærket vigtigheden af:
– “at gøre, som vi siger, vi gør”,
– at have en fælles faglig forståelse af den faglige hverdag,
– at det oplevede og det faktisk udførte arbejde er i fælles samklang,
– at vi overleverer ensartet og indforstået til hinanden,
– at metoder i praksis udmøntes ensartet men inden for vores veldefinerede metodefrihed,
– at vi har et fælles fagligt fokus og glædes fagligt sammen,
– at udvikling og effekt af vores arbejde kan mærkes og deles.

TRIVSEL:
Arbejdsglæde

På alle arbejdspladser kan der opstå forråelse, rivalisering og forkert fokus. Det er ikke fagligt befordrende i et socialt tilbud, så det hjælper vi jer med at komme til livs vha. praksisorienterede kurser m.v. Indholdet er:
– Dyrk det personlige i jeres relationer,
– vær der for hinanden,
– bryd barrierer ned,
– formå sammen at skabe bottom-up-processer,
– fokusér på vores faglige fælles tredje og undgå dermed relationel afsporing,
– dyk ned i din faglige personae og bliv opmærksom på, hvilken kollega og hvilken fagperson, lige netop DU er.

Konsulentydelsernes
FORM…:

Ovenstående områder dækker vi i vores ydelser på følgende måder, som I selv vælger mellem og blander hensigtsmæssigt efter en grundig samtale med os. Derefter forbereder vi et oplæg til jer, som I modtager og godkender inden ydelsen udmøntes:
1) Kursusdage for ledelsen eller for hele personalet.
2) Supervisionsforløb med observationer, interviews og anbefalende rapporter.
3) Skriftliggørende og kvalificerende materialer til egen videre selvudvikling.
4) Problemløsende og konfliktnedtrappende interventioner i praksisorienterede forløb.
5) Orientering og inddragelse af alle ledelseslag i udviklende og kvalificerende processer.


Hvilke ydelser, der indgår i jeres konkrete case(s), aftaler vi sammen, og I modtager et skriftligt tilbud, inden vi folder udviklingsprocessen ud i fællesskab.