Hvordan får man en bolig?

Det er din sagsbehandler i din hjemkommune, der afgør, om du er i målgruppen for et botilbud.

Det samme gælder opholdssted.

Ønsker du at bo i vores klubværelser, skal du igennem din hjemkommune visiteres til støtte i egen bolig, hvis du vil bo hos os. Støtten skal være i det omfang, som vi vurderer som passende for dig, og som modsvarer dine behov.

I alle tilfælde gælder det, at du skal være i Ledestjernens målgruppe. Dette undersøger vi med din sagsbehandler, og du og/eller din familie får besked direkte via din sagsbehandler.